אבטחת איכות

משטח העץ מהוה חלק אינטגרלי באיכות המוצר הכולל של לקוחותינו.
באופן טבעי החלקים הראשונים שהלקוח רואה הם האריזה ומשטח העץ.
טיב האריזה משפיע ישירות על הרושם הראשון שנוצר אצל הלקוח.
בגל משטחים מבינים היטב את חשיבות הנושא ועושים את מיטבם,
כדי שאיכות המשטח ותיפקודו יעלו את הערך המוסף של מוצרי לקוחותינו.
 
"גל משטחים" הוסמכה ע"י מכון התקנים הישראלי לדרישות התקן הישראלי 
והתקן הבן-לאומי ת"י 2000 : ISO 9001 .