מהו תקן ISPM?

מה אומר תקן ISPM15 :
מדינת ישראל  ומוסדותיה מתאימים את עצמם לסטנדרטים ותקנים בינלאומיים. תקן בינלאומי   ISPM15 הינו תקן המחייב את כל היבואנים והיצואנים  אשר מייבאים ומייצאים את המוצרים שלהם בארגזי או משטחי עץ, לחטא את המשטחים הללו  על ידי מטיל ברומיד או על ידי  חימום, ובכך לחסל את כל המזיקים שבתוך העץ.  תקן זה נועד להבטיח שהמשטחים עליהם אנחנו מייבאים מוצרים שונים לא יהוו מצע נוח לחרקים, חיידקים וטפילים מזיקים להיכנס לארץ או לעבור מהארץ שלנו לארצות אחרות.

למה חשוב שנחטא את אריזות ומשטחי העץ שלנו?

החיטוי נועד למנוע מעבר מזיקים בין מדינות העולם, מזיקים עוברים בתוך עץ ופוגעים אקולוגית בארצות אחרות. חשוב לשמור ולמנוע התפשטות .


חיטוי משטחי עץ בחברת גל משטחים

חברת גל משטחים מבצעת חיטוי משטחים בחדר חום יעודי. המשטח נמצא חצי שעה בחום של 65 מעלות ובכך המשטח נקי ממזיקים ומתאים ליצוא. החברה מחתימה את המשטח על פי התקן המחמיר, וניתן לבצע יצוא במשטח זה. מספר חברת גל משטחים הינו 102 , ויופיע על בחתימה.

להלן פרוט התקן : תקן ISPM15    /UserFiles/files/ISPM15.pdf