מעצור פנימי במכולה, התקן בלימה

המעצור נועד לייצב את הסחורה בתוך המכולה.

גיליון טכני

  • מעצור סיפון למכולה מונע מהציוד בתוך המכולה לנוע בעת שינוע המכולה.
  • למעצור מתקן שבעזרתו מהדקים את המעצור לדופן המכולה.
  • גובה המעצור על פי דרישת הלקוח