משטח 4 קורות

משטח 4 קורות דו פני מיועד למוצרים ארוכים

גיליון טכני

  • משטח 4 קורות - מיועד לאחסון מוצרים ארוכים כמו דלתות, צינורות ועוד,
  • כניסה למשטח משני כיוונים נגדיים בלבד
  • גובה קורה 75, 90 מ"מ לפי בחירה
  • מספר הלוחות והמידות בסיפון העליון והתחתון על פי השימוש במשטח