על משטחי פלסטיק

חברת גל משטחים מייבאת משטחי פלסטיק מהיצרנים הבולטים והמובילים בעולם.

מידות משטחי פלסטיק נקבעות על פי תבניות קיימות , כך שלא ניתן להזמין כל מידה , אלא רק מידות שלהן קיימות תבניות
יצרני המשטחים השקיעו ממון רב בהכנת התבניות עבור המידות המקובולות בעולם למשטחים ולשינוע סחורה.
המיגדות למעשה נקבעו על פי מידות המשאיות המובילות סחורה, מידות פנים של מכולות , מידות בתוך מטוסים ועוד..

את משטחי הפלסטיק ניתן לחלק לשתי קבוצות עיקריות :

1.  משטחי הפצה, אלו משטחים קלים על 9 קוביות  ללא לוחות בתחתית , ישנה אפשרות להוסיף לוחות בתחתית (סקידים) . לוחות אלו ניתן לרכוש בנפרד ועל ידי קליק 
     פשוט לחברם למשטח.

2. קבוצה נוספת הינם משטחי אחסון בעלי תחתית כפולה שהינם גם כבדים יותר חזקים יותר . משטחים אלו מתאימים לאיחסון על מדפים , לשינוע סחורה כבדה ולשימוש 
    חוזר רב.