משטח קוביות דגם מדף

מק"ט גל משטחים - 340111

גיליון טכני

  • מידות אופייניות: משתנה
  • שימושים עיקריים: דומה במבנהו למשטח קוביות רגיל למעט לוחות סיפון תחתון הניצבות ללוחות הסיפון העליון. כיוון הלוחות התחתונים מאפשר שינוע והנחת המשטח על גבי מדפים.
  • עומס נשיאה מיועד: משתנה כתלות במבנה.