מעצור פנימי במכולה

המעצור נועד לייצב את הסחורה בתוך המכולה.

גיליון טכני

  • מעצור סיפון למכולה מונע מהציוד בתוך המכולה לנוע בעת שינוע המכולה. למעצור מתקן שבעזרתו מהדקים את המעצור לדופן המכולה.