גיליון טכני

  • ארגז עשוי מלביד לפי בחירה
  • ניתן לייצר כולל חיזוקים בפינות