חומרי גלם

באופן טבעי העץ הינו המרכיב העיקרי והחשוב במשטחים ובאריזות. גל משטחים מייבאת את רוב חומר הגלם הנדרש ליצור.

עקב החשיבות הרבה של אספקת חומר גלם איכותי לתהליך היצור הממוכן, החברה מעורבת בכל שלבי היבוא השונים:

* נציגי החברה בוחנים בקביעות מנסרות שונות ומעריכים את יכולתן לשמש ספקים יציבים ואמינים עבור גל משטחים.
* חתימת חוזים ארוכי טווח עם ספקים- החברה תומכת ביצירת יחסים ארוכי טווח עם ספקיה. יחסים אלו מבטיחים יציבות ומחויבות הדדית.
* ליווי תהליך הייצור-נציגי החברה מבקרים ומפקחים על שלבי היצור השונים כדי להבטיח יצור איכותי ועל פי הסטנדרטים שנקבעו.
* הובלה- לצורך הבטחת זמני אספקה סדירים והקפדה על תנאי המשלוח ואיכותו, החברה אחראית על המשלוח החל משער מפעל היצור.